Глобална коалиция за демокрация

Европейски избори

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Европейски избори

Честното, демократично и всеобщо европейско гласуване е основна част от мисията на Democracy International и централна тема в дейностите на асоциацията.
 

Правилата заизборна членове наЕвропейскияпарламентса различниедин от другивъв всякадържава-членкана ЕС, заради което Европейскиятпарламентизглеждапо-скоро катокамара, съставена от множество малкинационалнипарламенти, отколкото като истинскипредставителен орган.

Тази ситуация може да бъде разрешена чрез провеждане на избори за Европейски парламент по обща система за гласуване, основана на пропорционално представителство. Трябва да има равни правила за регистрация на кандидати и партии, общо пасивно и активно право на глас, и не трябва да има финансови бариери или прагове на изборите, които да ограничават участието в тях.

Democracy International се обедини с ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ, за да бъдат изборите за ЕП през 2014-та по-успешни. Съществуват четири ключови искания в Манифеста на европейските граждани:

- Изборите трябва да се осъществят в едни и същи два дни за всички държави-членки на ЕС
- Кандидатите трябва да покажат, че Европейската партия ги подкрепя публично в изборни документи преди и по време на предизборната кампания
- Всяка партия трябва да посочва кандидат за пост в Европейската комисия
- Избирателите трябва да могат да избират в две бюлетини – една за кандидатите на национално и една за общоевропейско ниво.

През 2012-та Democracy International проведе кампания заедно с 2100 поддръжници за оптимизирането на избирателните права чрез въвеждането на наднационален елемент в контекста на дискусиите върху доклада Дъф в ЕП. Докладът включваше предложение някои от членовете на ЕП да бъдат избирани на интернационално ниво и листа. 

 

Image source: Stephanie Bröge / pixelio.de : https://www.pixelio.de/media/413558
 

Read also

Image of 3 per cent election threshold
Germany’s Federal Constitutional Court ruled today that the three per cent barring clause enacted in Germany for the European elections is...

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness